📌 Գրականության էլեկտրոնային հաշվառում
📌Հաշվետվությունների կազմում
📌էլեկտրոնային հարթակների կիրառումը գրադարաններում
📌Թվային գրադարաններ