Նոյեմբերի 6-ին Էլեկտրոնային գրադարան այցելեցին Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի 2-րդ և 3-րդ կուրսի ուսանողները դասախոսներ Ն. Աբրահամյանի և Մ. Մարտիրոսյանի հետ: