Այսօր Էլեկտրոնային գրադարանի այցելեցին Կապանի թիվ 10 միջն. դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտները ռուսաց
լեզվի ուսուցչուհի Կարինե Ղազարյանի հետ: Այցի նպատակն էր ծանոթանալ Էլեկտրոնային գրադարանի աշխատանքներին: Դիտեցին Հր. Մաթևոսյանի ,,Աշնան արև՛՛ ֆիլմը: