Խոսք և երաժշտություն Հովհաննես Թումանյանի ՙՙԱխ ինչ լավ է սարի վրա՚՚:
Կատարում է Ալեքս Սարգսյանը