Առանձնակի կարևորելով գրադարանավարի դերն ու նշանակությունը մատաղ սերնդի կրթության, դաստիարակության ու համակողմանի զարգացման, գրականության հանդեպ հետաքրքրության ձևավորման գործում, Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի նախաձեռնությամբ՝ մարտի 7–ին Կապանի էլեկտրոնային գրադարանում անցկացվել է գրադարանավարների ատեստավորում։
Ատեստավորումն իրականացվել է բանավոր ընթացակարգով՝ նախագահությամբ համայնքի ղեկավարի և նպատակ է հետապնդել՝ գնահատելու գրադարանավարների մասնագիտական ունակությունների համապատասխանությունը զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարվող աշխատանքին։
Ըստ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների գնահատականների՝ Կապանի ակումբագրադարանային միավորման աշխատակիցների մեծամասնությունը համապատասխանել է զբաղեցրած պաշտոնին։
Նշենք, որ մինչ ատեստավորումը գրադարանավարները նախապես անցել են վերապատրաստման դասընթացներ՝ Հայաստանի ազգային գրադարանի մասնագետների կողմից։