Այսօր էլեկտրոնային գրադարանում կայացավ զրույց-բանավեճ «Անձի հոգեբանական վերլուծություն» թեմայով: Մասնակիցներն էին ԵԳՀ-ի և Եվրոպական Համալսարանի ուսանողները: Բանավեճը վարեց՝ հոգեբանության առարկայի դասախոս և բանասեր՝ Աիդա Օհանյանը:Հոգեբանական հանդիպումը անցավ քննարկումների, հարց ու պատասխանի ձևով: Զրույց-բանավեճը կազմակերպեց՝ Սյունե Հովհաննիսյանը: