Էլեկտրոնային գրադարան այցելեցին Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի թատերական բաժնի սաները: