ՀԿ-ի գործունեության առաքելությունն է նպաստել կանանց հզորացմանը՝ հենց կանանց միջոցով։

 

ՀԿ-ն կանանց հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպություն է։

 

Հկ-ի գործունեության հիմնական ոլորտներն են` տնտեսական, քաղաքական և կրթական: