Գարնան առաջին օրը
Էլեկտրոնային գրադարանը <<Ինստիգեյթ Մոբայլ>> ՓԲԸ-ի կողմից նվեր ստացավ Վահագն Դիլբարյանի՝ ,,100 բիզնեսի գաղտնիքներ՛՛ և Սամվել Գևորգյանի ,, Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում՛՛ գրքերը: