Կապանի Էլեկտրոնային գրադարանում տեղի է ունեցավ սեմինար- քննարկում՝ «Մեդիագրագիտություն. կեղծ եւ ճշմարիտ տեղեկատվության զանազանում» թեմայով:
Նպատակն էր զարգացնել երիտասարդների գիտելիքները փաստերի ստուգման մեթոդների, մանիպուլատիվ տեղեկությունը բացահայտելու և փաստերի վրա հիմնված, վստահելի տեղեկությունից օգտվելու հմտությունները: