Փետրվարի 20-ին Էլեկտրոնային գրադարանում ,,Հովհ. Թումանյանի 150-ամյակին ՛՛ նվիրված գրական -երաժշտական ցերեկույթ ներկայացրին՝ Սյունիք բնակավայրի ակումբ-գրադարանի, ակտիվ ընթերցողները: