Հարգելի ընթերցող, տեղեկացնում ենք ձեզ՝  ովքեր գրանցված են էլեկտրոնային գրադարանում,  կարող են մտնել  http://book.librarykapan.am կայքը, գրել գաղտնաբառը, փնտրել ձեզ հետաքրքրող գիրքը և պահպանել   «Դիր պահում» էջում, որպեսզի  տվյալ գիրքը ուրիշ ընթերցողի չտրվի։