Թումանյանական շաբաթ՝ օր երրորդ, 21 -ին փետրվարի
Ժամը 10:30- ին Էլեկտրոնային գրադարան են այցելել թիվ 13 ՆՈՒՀ-ի ավագ խմբի սաները, դաստիարակներ՝ Գոհար Առաքելյանի և Հասմիկ Աղամիրյանի հետ: Արտասանեցին Հովհ. Թումանյանի մանուկներին նվիրված բանաստեղծություններ և բեմականացրին ,,Բարեկենդանը՛՛ հեքիաթը:ՆՈՒՀ-ի սաները Էլեկտրնային գրադարանին նվիրեցին Հովհ. Թումանյանի ,,Սասունցի Դավիթը՛՛պոեմը: