Փետրվարի 26-ին Ժամը 12:00- ին էլեկտրոնային գրադարան այցելեցին ,,ՀԵՔ՛՛ հիմնադրամի Կապանի մասնաճյուղի ուսանողները: Այցելության նպատակը ուներ ճանաչողական բնույթ: ՈՒսանողները դիտեցին ,,Գարեգին Նժդեհ՛՛ պատմական-գեղարվեստական ֆիլմը: Ֆիլմի ընտրությունը հենց ուսանողներին էր, ինչը թույլ տվեց համակ ուշադրությամբ վայելելու այն: