Թումանյանական շաբաթ՝ օր երրորդ, 21 -ին փետրվարի
Ժամը 14:00- ին էլեկտրոնային գրադարան այցելեցին թիվ 3-րդ միջնակարգ դպրոցի IV ,,Գ՛՛ դասարանի աշակերտները, դասվար՝ Նաիրա Դավթյանի և դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ՝ Լիլիթ Սարգսյանի հետ:
Երեխաները բեմականացրին ,,Սուտասանը՛՛, ,, Անխելք մարդը՛՛ և ,,Սուտլիկ որսկանը՛՛ հեքիաթները: