Թումանյանական շաբաթ՝ օր չորրորդ, 22 -ին փետրվարի
Ժամը 15:00- ին էլեկտրոնային գրադարան այցելեցին թիվ 13-րդ միջնակարգ դպրոցի I ,,Բ՛՛ դասարանի աշակերտները դասվար՝ Ռոզա Թևանյանի հետ: Փոքրիկները ծանոթացան գրադարանի աշխատանքներին, այնուհետև գրադարանում անց կացրին ցերեկույթ նվ. Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին, վերջում բեմականացնելով ,,Կիկոսի մահը՛՛ հեքիաթը: Գրադարանին նվիրեցին Հովհ. Թումանյանի հեքիաթների ժողովածուն: