Գործընկերներ

Կապանի Էլեկտրոնային գրադարանը անդամակցում է Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումին (ՀՔԳԿ) (eLCA) և միացված է թվային գրադարանների ցանցին, որը հնարավորություն է ընձեռում օգտվել EBSCOhost, eLIBRARY, SpringerLink և Polpred.com Обзор СМИ էլեկտրոնային շտեմարաններից:
Տվյալ էլեկտրոնային շտեմարանների աղբյուրները բաց մատչելիության չեն և դրանցից հնարավոր է օգտվել Կապանի Էլեկտրոնային գրադարանի համակարգչներից: