Թումանյանական օրերի շրջանակներում գրադարան այցելեցին նաև Բարաբաթումի թիվ 11 ՆՈՒՀ-ի սաները և Ձագեձորի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները: